Beeldend Werken Beeldend werken bij rouwen en verliesverwerking Iedereen krijgt in het leven te maken met verlies. Dit verlies kan verschillende vormen hebben, bijv. het verlies door overlijden, (echt)scheiding, werk, gezondheid, verhuizing en of het niet kunnen vervullen van verlangens. Zo teer als de vleugels van een vlinder. Als je te maken krijgt met een verlies, ben je heel kwetsbaar. Net als een vlinder. Eerst ervaar je een stevige basis en dan gebeurt er iets in je leven, waardoor je de grip op het leven lijkt te verliezen. Het proces van verwerken is het je langzaam bewust worden van het verlies. Daarbij kunnen tegenstrijdige gevoelens opkomen. Fijne herinneringen worden afgewisseld door bijvoorbeeld verdriet, boosheid, jaloezie, schuld- of schaamtegevoelens. Soms duurt de verwerking jaren of wordt deze onbewust lange tijd uitgesteld. Iedereen rouwt op zijn eigen manier, tijd en tempo. Met liefde en aandacht voor jezelf en jouw rouwproces komt er een transformatie op gang, zodat je net als de vlinder, je vleugels heel voorzichtig weer uit durft te slaan en weer deel gaat nemen aan het leven. Hoe kan creativiteit helpen in processen van rouwen en verlies? Verdriet, boosheid of angst dat niet is geuit, dat diep van binnen zit weggestopt, wordt een last die tot allerlei klachten kan leiden, zoals vereenzaming, depressie en ziekte. Door creatief te werken kan men in contact komen met beelden uit het onbewuste, beelden die vertellen wat van binnen leeft, wat niet te uiten was in woorden. De ervaring leert dat dit een helende manier is om met verlies en rouw om te gaan. Ik zal je begeleiden bij het werken met verschillende kunstzinnige en creatieve middelen.  Werkvormen die hierbij gebruikt kunnen worden zijn tekenen, schilderen, boetseren, schrijven e.a. Dit kan in groepsverband, zowel voor kinderen als voor volwassenen maar ook individuele begeleiding is mogelijk (zie Data en Tarieven).