Beeldend Werken Beeldend werken als counseling/therapie Als je niet lekker in je vel zit, kan dat een fysieke, emotionele of mentale oorzaak hebben. Het een heeft invloed op het ander. Ze beïnvloeden ons gevoel van WELZIJN. Angst, verdriet, pijn, stress e.a. kunnen leiden tot krachtverlies. Dit uit zich in vermoeidheid, prikkelbaarheid, slecht kunnen slapen, pijnen en spanningen in het lichaam en vele andere symptonen. Hoe krijgen we nu onze energie en kracht weer terug, daar gaat het om. Met name onze gedachten hebben een hele belangrijke invloed op hoe we ons voelen en hoe om te gaan met teleurstellingen en tegenslagen in ons leven. Als je voelt dat de ander of een situatie de oorzaak is van je probleem, geef je eigenlijk je kracht weg en dat is zonde. Je maakt je afhankelijk van de ander of de situatie. Het in beeld brengen van wat er in je leeft, wat het met je doet, zorgt ervoor dat het voor jezelf zichtbaar wordt. We gaan hier samen naar kijken. Iets in jou wil gezien, gehoord, (h)erkend worden. Door te accepteren wat zich aandient, komt er een beweging op gang, zodat er weer ruimte ontstaat. Vanuit deze ruimte kun je op jouw eigen manier voelen wat er nodig is om jouw leven kleur te geven. Door je eigen kracht te ontdekken, ga je kijken naar je mogelijkheden i.p.v. je beperkingen. Ga je gebruik maken van je kwaliteiten. Gek genoeg brengt ons 'lijden' ons naar onze eigen kern, zodat we uiteindelijk vanuit onze innerlijke kracht ons leven kunnen 'leiden'. Het kan ook zijn dat je je al bewust bent van je eigen kracht en kwetsbaarheid, maar er een moment komt waarop je het gevoel hebt dat je vast komt te zitten of je draait voor je gevoel in cirkeltjes rond. Je loopt steeds tegen dezelfde dingen aan. Je verliest zo je energie en wordt moe. We krijgen in ons leven te maken met onze 'blinde-vlekken'. Beeldend werken helpt ze niet alleen zichtbaar te maken, maar ook ze te transformeren zodat je weer verder kunt. Indien nodig maak ik in de sessies ook gebruik van adem-, ontspannings- lichaambewustzijns- en/of praktische grondingsoefeningen. Bedoeld om de verbinding met jezelf te herstellen of te verstevigen. Het tarief bedraagt € 60,00 per consult van anderhalf uur.